En lov blir til

 

Lovene blir gjerne til etter en omfattende prosess som resulterer i flere dokumenter. Disse dokumentene kalles lovforarbeider. Forarbeidene viser hva lovgiveren har ment med de forskjellige bestemmelsene gjennom merknader til hver lovbestemmelse. Forarbeidene viser også hva som var bakgrunnen og formålet med loven, og hvilke hensyn lovgiveren har tatt da loven ble gitt. Lovforarbeidene til nyere lover er tilgjengelige blant annet på www.regjeringen.no og www.stortinget.no. På nettsiden www.minitinget.no finner du informasjon om hvordan en lov blir til.

Oppgave

 

  1. Hva er forskjellen mellom Storting og regjering? (se www.minitinget.no)
  2. Forklar hvorfor lovforarbeidene er en viktig rettskilde.
  3. Hvem er det som lager lovene i Norge?
  4. Hvilken oppgave har fagkomiteene på Stortinget? Hvorfor tror du slike komiteer er nødvendige? Gå inn på www.stortinget.no og velg en av fagkomiteene. Finn en aktuell sak som komiteen arbeider med og lag en kort presentasjon av saken.
  5. Bruk Word eller PowerPoint til å lage en visuell presentasjon av hvordan en lov blir til. Tegn bokser og figurer med tilhørende piler og streker som viser gangen i arbeidet med en ny lov.
  6. Hva er en odelstingsproposisjon? Gå inn på www.regjeringen.no og undersøk hva som er den nyeste proposisjonen (Ot. Prp.). Hva handler denne Ot. Prp. om? Gi en oppsummering på ca. ti linjer.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 21.08.2007

© Cappelen Damm AS