Fra media

I rettslærefaget er vi først og fremst opptatt av rettsreglene. Selv om du aldri har studert rettslære som fag tidligere vil du i løpet av året oppdage at du allerede vet mye om hvilke rettsregler som gjelder i samfunnet. Du vet f.eks. at det er ulovlig å stjele. I denne oppgaven skal du bruke nettavisene til å finne en sak som har med tyveri å gjøre.

Oppgave

  1. Bruk en nettavis og finn en sak som omhandler tyveri.
  2. Nettsiden www.lovdata.no inneholder alle norske lover. Gå inn på siden og søk opp straffeloven.
  3. Hvilken paragraf i straffeloven regulerer tyveri? Hvordan er ordlyden i loven?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 16.08.2007

© Cappelen Damm AS