For full til å dømme?

I et samfunn finned det mange forskjellige normer og regler. Vi har rettsregler, etiske regler og sosiale normer som sier noe om hvordan vi skal opptre. Noen regler er skriftlige, mens andre er uskrevne. Felles for de ulike reglene er at de har utspring i verdioppfatninger i samfunnet.

Oppgave

  1. Hva er forskjellen mellom etiske regler, formelle normer og rettsregler?
  2. Les artikkelen " For full til å dømme" fra Aftenposten (se lenke under). Hva slags regler har denne dommeren brutt?
  3. Er fotballreglene (f.eks. at du ikke kan ta ballen med hendene) en del av rettsreglene? Hvis ikke, betyr det at du kan gjøre hva du vil på fotballbanen? Forklar.

Nettressurser

For full til å dømme (Aftenposten)

http://fotball.aftenposten.no/eliteserien/article87823.ece

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 16.08.2007

© Cappelen Damm AS