Keiser Justinian, Theodorian og Corpus Juris Civilis

En av de største lovbøker noensinne er keiser Justinians Corpus Juris Civilis. Nest etter religion er loven det som holder et samfunn sammen, mente Justinian. Etterdønningene ligger rundt i lovverk og lærebøker som i dag angår nesten en milliard mennesker.

Klikk på lenken under for å leser mer! (Se side 40)

 

Oppgave

Les artikkelen og lag en presentasjon på ca to sider om Keiser Justinian og Corpus Juris Civilis. Bruk også andre nettressurser som f.eks. Wikipedia.

Nettressurser

Juristkontakt nr 5 -2007 (s 40)

http://www.jus.no/asset/33835/1/33835_1.pdf

Oppgaver

Keiser Justinian, Theodorian og Corpus Juris Civilis
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 27.08.2007

© Cappelen Damm AS