Ny ekteskapslov?

Ta utgangspunkt i nettartikkelen under, kapittel 3.1 og 3.2 i boka og lovsamlingen din (eventuelt www.lovdata.no)

Oppgave

 

  1. Hvilken lov regulerer reglene om inngåelse av ekteskap? Når er denne loven fra?
  2. Kan homofile gifte seg?
  3. Hvilke vilkår stiller den nåværende ekteskapsloven og partnerskapsloven om inngåelse av ekteskap og partnerskap?
  4. Paragraf 4 i partnerskapsloven spesifiserer forskjellen mellom rettigheter for de som inngår ekteskap og de som inngår partnerskap. Hva er denne forskjellen?
  5. Hva er noen av de viktigste endringene i høringsforslaget om ny ekteskapslov?
  6. Forklar hvorfor også barneloven må endres hvis ekteskapsloven blir endret slik det er foreslått i artikkelen.
  7. Lag en liste med tre momenter som taler for en ny ekteskapslov, og en liste med tre momenter som taler mot en slik lovendring. Mener du en ny lov er på sin plass?
  8. Diskuter: Er det riktig at homofile og lesbiske skal kunne adoptere? Hva taler for og hva taler mot en slik ordning?
  9. Diskuter: Burde assistert befruktning (dvs. befruktning som ikke skjer på naturlig måte) tillates, eller er dette å ”tukle med skaperverket”?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.05.2007

© Cappelen Damm AS