FN og barns rettigheter

Ta utgangspunkt i kapittel 3.7 i boka og nettsidene nedenfor når du svarer på spørsmålene.

Oppgave

 

  1. Hvilken norsk lov regulerer barns rettigheter?
  2. Hva sier § 32 i loven fra forrige oppgave om valg av utdanning?
  3. Gjør rede for hva barneloven sier om farskap.
  4. Hvor gammel er du når du er definert som barn i følge FNs konvensjon om barns rettigheter?
  5. Undersøk punkt 31 og 32 i FNs barnekonvensjon. Betyr dette at foreldrene dine ikke kan tvinge deg til å gjøre husarbeid? Forklar
  6. I punkt 12 i FNs barnekonvensjon fremgår det at barn skal ha medbestemmelsesrett. Hvilke paragrafer i barneloven regulerer dette området?
  7. Er FNs konvensjon om barns rettigheter mer eller mindre generell enn barneloven? Forklar hvorfor det er slik.
  8. Lag en liste over det du synes er de fem viktigste punktene i FNs konvensjon om barns rettigheter.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.05.2007

© Cappelen Damm AS