Er svartebørssalg straffbart?

For å svare på oppgavene må du bruke internett for å finne aktuelle lover og forarbeider (se nettressurser under).

Oppgave

  1. Kan du finne ut om det er noen lov som regulerer videresalg av konsertbilletter og sportsbilletter til overpris? Kanskje finner du også lovforarbeidene som sier noe om lovens formål mv? (Du prøves i: Juridisk metode – finn relevant rettskilde)
  2. Er det tillat å videreselge billetter til idretts- og kulturarrangement til overpris (såkalt svartebørs)? (Du prøves i: Juridisk metode – tolkning av en rettskilde – fastsette rettsregel)
  3. Er det tillat å kjøpe videresolgte billetter til idretts- og kulturarrangement til overpris (såkalt svartebørs)? (Du prøves i: Juridisk metode – tolkning av en rettskilde – fastsette rettsregel)
  4. Er det straffbart å selge billetter på svartebørs? (Du prøves i: Strafferett og Juridisk metode – tolkning av en rettsregel/lovkravet)  
  5. Er det straffbart å kjøpe billetter på svartebørs? (Du prøves i: Strafferett og Juridisk metode – tolkning av en rettsregel/lovkravet)
  6. Er det andre grunner enn at det er ulovlig som gjør at folk flest ikke selger eller kjøper svartebørsbilletter? (Du prøves i: Kriminologi/Regler i samfunnet)
  7. Synes du at svartebørssalg bør være forbudt og/eller straffbart? (Du prøves i: Kriminologi/Regler i samfunnet/Juridisk metode – hvorfor vi har de ulike lovbestemmelser)
  8. Hvordan synes du en best mulig kan forebygge svartebørssalg? (Du prøves i: Kriminologi/Regler i samfunnet/Juridisk metode – er lovregulering egnet som virkemiddel for å styre folks atferd)

Nettressurser

Lovdata

http://www.lovdata.no

Regjeringen

http://www.regjeringen.no

Oppgaver

Er svartebørssalg straffbart?
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.09.2007

© Cappelen Damm AS