Ekteskap eller samboerskap - hva lønner seg?

Om en er gift eller bare er samboere har betydning for hvordan formue og eiendeler fordeles ved brudd eller hvis en av partene faller fra. Bruk nettressursene under ok læreboka til å svare på oppgavene.

Oppgave

  1. Forklar kort hva forskjellen mellom et ekteskap og et samboerskap er.
  2. I ingressen til artikkelen ”Enklest å gifte seg” står det at samboere bør opprette testament, samboeravtale og gjensidig livsforsikring. Forklar hvorfor samboere bør opprette testament, og redegjør for hvilke krav som stilles til et slikt testament.
  3. Hva er fordelene ved å gifte seg i forhold til å være samboere?
  4. Diskuter om reglene for arv burde være de samme for samboere og folk som er gift. Hva taler for og hva taler i mot en slik likhet?
  5. Fra politisk hold har det blitt arbeidet for at samboere skal ha lovpålagt rett til arv. Gå inn på justis- og politidepartementet sin nettside og undersøk hvordan denne saken står i dag.

Oppgaver

Ekteskap eller samboerskap - hva lønner seg?
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 24.10.2007

© Cappelen Damm AS